powrót do portfolio

PeKaTime

Projekt wykonany w trakcie 24-godzinnego hackaton’u.

Projekt wykonany w trakcie PeKaton: 24-godzinny hackaton organizowany przez samorząd uczelniany wydziału WIEiK PK.